سبک و شعر مداحی ملتمس
پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۴ | 18:38
سبک و شعر شهادت حضرت زینب (س)
پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۴ | 18:2
مربع ترکیب مرثیه حضرت زینب (س)
سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 21:46
سرود میلاد امام محمد باقر (ع) 1394
سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ | 21:31
سبک و شعر شور امام حسین (ع) ماه رجب
سه شنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۴ | 12:19
سبک وشعرسرود امیرالمؤمنین(ع)
دوشنبه ۱۷ فروردین۱۳۹۴ | 13:12
سرود میلاد حضرت زهرا (س)1394
شنبه ۱۵ فروردین۱۳۹۴ | 20:43
سرود میلادحضرت زهرا (س)1393
یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ | 22:31
فاطمیه
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 14:19
شور(حسینی) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 14:2
شور(علوی) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:50
شور فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:39
پیش زمینه فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:29
سبک زمینه فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:13
سبک زمینه (هم سبک) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:3
سبک واحد (هم سبک) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 12:55
سبک زمینه (هم سبک) فاطمیه 93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 13:2
سبک واحد (هم سبک) فاطمیه 93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 12:33
سبک های واحد فاطمیه93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 12:18
سبک های زمزمه فاطمیه 93-94
یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ | 13:6
سبک های سرود پایانی فاطمیه 93-94
یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ | 11:6
سرود میلاد حضرت زینب (س)
سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ | 12:43
سبک سرود میلاد امام حسن عسکری (ع)
جمعه ۱۲ دی۱۳۹۳ | 17:22
غزل مدح امیرالمومنین علی (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 13:29
غزل امام حسین (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 13:13
غزل امام رضا (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 12:52
غزل امام حسن (ع)