سبک و شعر مداحی ملتمس
چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ | 22:31
فاطمیه
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 14:19
شور(حسینی) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 14:2
شور(علوی) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:50
شور فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:39
پیش زمینه فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:29
سبک زمینه فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:13
سبک زمینه (هم سبک) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 13:3
سبک واحد (هم سبک) فاطمیه 93-94
شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ | 12:55
سبک زمینه (هم سبک) فاطمیه 93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 13:2
سبک واحد (هم سبک) فاطمیه 93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 12:33
سبک های واحد فاطمیه93-94
پنجشنبه ۷ اسفند۱۳۹۳ | 12:18
سبک های زمزمه فاطمیه 93-94
یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ | 13:6
سبک های سرود پایانی فاطمیه 93-94
یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ | 11:6
سرود میلاد حضرت زینب (س)
سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ | 12:43
سبک سرود میلاد امام حسن عسکری (ع)
جمعه ۱۲ دی۱۳۹۳ | 17:22
غزل مدح امیرالمومنین علی (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 13:29
غزل امام حسین (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 13:13
غزل امام رضا (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 12:52
غزل امام حسن (ع)
جمعه ۲۸ آذر۱۳۹۳ | 12:22
مناجات با امام زمان در شب یلدا
دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ | 22:2
سبکهای شور صفر93
دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ | 21:44
سبک واحد تند (هم سبک) صفر93
دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ | 21:34
سبک واحدکند(هم سبک) صفر93
دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ | 21:27
سبکهای زمینه (متفرقه) صفر93
دوشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۳ | 12:48
سبک زمینه (هم سبک) صفر 93
جمعه ۲۵ مهر۱۳۹۳ | 23:33
سبکهای شور امام حسین (ع) محرم93
جمعه ۲۵ مهر۱۳۹۳ | 23:12
سبک سرود پایانی محرم93
جمعه ۲۵ مهر۱۳۹۳ | 23:0
سبک شور امیرالمومنین