سبک و شعر مداحی ملتمس
سه شنبه 7 بهمن1393 | 12:43
سبک سرود میلاد امام حسن عسکری (ع)
جمعه 28 آذر1393 | 13:29
غزل امام حسین (ع)
جمعه 28 آذر1393 | 13:13
غزل امام رضا (ع)
جمعه 28 آذر1393 | 12:52
غزل امام حسن (ع)
دوشنبه 19 آبان1393 | 22:2
سبکهای شور صفر93
دوشنبه 19 آبان1393 | 21:44
سبک واحد تند (هم سبک) صفر93
دوشنبه 19 آبان1393 | 21:34
سبک واحدکند(هم سبک) صفر93
دوشنبه 19 آبان1393 | 21:27
سبکهای زمینه (متفرقه) صفر93
دوشنبه 19 آبان1393 | 12:48
سبک زمینه (هم سبک) صفر 93
جمعه 25 مهر1393 | 23:12
سبک سرود پایانی محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 23:0
سبک شور امیرالمومنین
جمعه 25 مهر1393 | 22:40
سبک شور امام حسین (ع) محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:36
سبک شور امام حسین (ع) محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:34
سبک شور امام حسین (ع) محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:21
سبک شور امام حسین (ع) محرم 93
جمعه 25 مهر1393 | 22:11
سبک شور حضرت قاسم (ع) محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:8
سبک شور حضرت رقیه (س) محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:3
سبک شور محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 22:0
سبک شور محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 21:29
سبک واحدتند(هم سبک)محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 21:21
سبک واحدتند(هم سبک)محرم93
جمعه 25 مهر1393 | 21:9
سبک واحد(هم سبک)محرم93